IMCG-bloggen

Celsius växer i Europa

2015-09-08

Glädjande nyheter: Rekryteringstakten ökar och elva städer runtom i Europa har nu skrivit på att de vill bli CELSIUS Cities. Celsiusprojektet ska bidra till en omfattande utbyggnad av fjärrvärme och fjärrkyla i Europa och målet är att minst femtio europeiska städer ska rekryteras.

IMCG bidrar med affärsutveckling, finansieringsexpertis och kommunikation inom Celsius, ett av EU:s största projekt inom Smart Cities. Här kan städer utbyta kunskap och erfarenheter kring byggande och användning av fjärrvärme- och fjärrkylasystem. På så vis ska Europa i större grad återanvända den spillvärme som genereras av industrier, tunnelbanesystem, avloppsvatten och andra källor i städerna och annars förloras upp i atmosfären.

– Jag tycker det är fantastiskt bra, det betyder att Celsius har skapat en trovärdighet i Europa och ett erbjudande som är relevant för städerna. Att få med fler städer är essensen av hela projektet: annars får du ingen effekt. Man ska inte glömma att det finns mer spillvärme än vad vi behöver använda i hela Europa, så detta är ett viktigt steg för att ta den tillvara, säger Magnus Andersson, partner på IMCG.

De elva städer som hittills har rekryterats in i Celsius-projektet är Antwerpen, Enfield, Gdynia, Greenwich, Helsingborg, Köpenhamn, Riga, San Sebastián, Stoke-on-Trent, Tilburg och Zaanstad.