IMCG-bloggen

Elbussar och tysta oaser ska slå i Peking

2015-09-18

IMCG-ledda innovationsprojektet Tysta Offentliga Rum presenteras som ett av framgångsprojekten när Johanneberg Science Park åker till branschkonferens i Peking, China.
– Det ska bli oerhört spännande att se hur projektet tas emot av länderna som finns representerade på konferensen. Buller är ju en global samhällsutmaning som alla urbana städer brottas med, säger Amanda von Matern, projektledare och kommunikatör IMCG som också deltar på konferensen i september.

Att minska koldioxidutsläppen är vårt kanske viktigaste enskilda miljömål. Men en hälsosam stadsmiljö kräver också minskade bullernivåer. Busslinje 55 mellan Johanneberg och Lindholmen i Göteborg bidrar till båda.

Det brukar gå bra när Johanneberg Science Park presenterar sina bidrag för kollegor på IASP:s (International Association of Science Parks) årliga konferenser. I fjol i Qatar fick HSB Living Lab omnämnandet ”förstklassigt innovationsprojekt”.

Bidraget till den stundande konferensen i Peking 22-25 september finns redan representerat i den fysiska verkligheten. I samband med målgången av Volvo Ocean Race i somras invigde Västtrafik en elbusslinje som tagits fram inom projektet ElectriCity. Bussarna går mellan Johanneberg Science Park och systerparken på Lindholmen. Linjen är ett bra exempel på hur man kan kombinera elbussar (Volvo) som varken släpper ut koldioxid eller avger buller med hållplatser där passagerarna kan vänta inomhus.

En annan variant av hållplats är tysta utomhushållplatser. En sådan är ändhållplatsen för linje 55 vid Johanneberg Science Park som tagits fram inom projektet Tysta Offentliga Rum. Johanneberg Science Park har arbetat med att knyta samman ElectriCity med Tysta Offentliga Rum.

– Elbussar och tysta hållplatser är en riktigt bra kombination. Att få ner bullernivån och samtidigt minska koldioxidutsläppen är ju fantastiskt, säger Amanda von Matern, projektledare Tysta Offentliga Rum på IMCG.

Under Volvo Ocean Race-veckan i somras byggde Göteborgs stadsbibliotek upp en tillfällig filial i Frihamnen där bussarna kunde rulla igenom utan att störa biblioteksbesökarna.

– När städerna förtätas minskar antalet gröna oaser där man slipper ljud. Det gör att buller blir en allt allvarligare hälsofråga. Vi vet att ljudföroreningar bidrar till att människor får högt blodtryck och drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, säger Björn Westling, ansvarig för Johanneberg Science Parks kontakter med små och medelstora företag.

Tysta Offentliga Rum har tagit fram ett koncept för att bygga ljuddämpande lösningar i form av till exempel hållplatser, bullerplank och atrium. Lösningarna byggs av hexagonformade moduler som kan kombineras och byggas samman lika flexibelt som legobitar.

Modulernas form gör det möjligt att isolera, absorbera (kan kläs med fasadväxter) och diffusera (slå sönder ljudvågorna så att intensiteten minskar) buller.

IASP-konferensen kommer att ha 500-1000 deltagare. Johanneberg Science Parks bidrag kommer att presenteras i den stora plenumsalen på en av de mest eftertraktade tiderna. Ett tecken på att bidraget bedöms som intressant.

–Fler ska känna till de framgångsrika projekt som drivs i Göteborg och vad Johanneberg Science Park kan bidra med för att främja samverkan och affärer. Det kan ge nya, konkreta samarbeten och förhoppningsvis affärer som leder till en förbättrad miljö globalt, säger Maria Ådahl som arbetar med hållbar stadsutveckling på Johanneberg Science Park.

 

Läs mer om projekten:

ElectriCity

Tysta Offentliga Rum

 Följ hashtags: #iaspbeijing, #tystaoffentligarum, #electricitygot, #imcg, #johannebergsp

 Artikeln i sin helhet publicerades först på Johanneberg Science Parks webbsida.