IMCG-bloggen

Restvärme: bara fantasin sätter stopp

2015-09-25

Bär- och fiskodling, en varm och skön bänk i busskuren eller hälsosamma bad. Det är några prisbelönta idéer om vad man kan göra av all den restvärme som industri, forskningsanläggningar och urbana miljöer idag släpper ut i intet.

Idéerna kommer från en nyligen avgjord innovationstävling i Skåne, där 400 000 kronor i prispengar delades ut av restvärmekonsortiet SSE-C (Swedish Surplus Energy Collaboration). Allt fler samhällsutvecklare ser restvärme som en viktig energikälla för framtiden – och IMCG är i detta nu på väg in ett större demonstrationsprojekt i Skåne.

– Vi ska demonstrera en fullskalig systemlösning för att ta vara på restvärme, tillsammans med partners som Alfa Laval, Noda och Elgocell. Vi ska ta fram ett kommersiellt koncept för hur det kan fungera och sedan är målet att erbjuda det till Europas städer på bred front, säger IMCG:s vd Jonas Norrman.

IMCG:s mål är högt satt: i det stora EU-projektet Celsius där IMCG deltar vill man att alla de femtio städer som knyts till projektet bygger två mindre system för att ta tillvara restvärme från lokala källor. Det handlar om vatten med temperaturer på 30-50 grader som är för svalt för att använda i dagens fjärrvärmesystem, det traditionella sättet att tillvarata överskottsvärme. Om man använde också de lägre temperaturerna, skulle stora delar av EU:s värme- och kylbehov kunna tillgodoses.

Posted in: