IMCG-bloggen

Inbjudan: Workshop om innovationskraft

2015-10-05

Hur ser du till att dina medarbetares kompetens och idéer omvandlas till nya affärsmöjligheter? Hur bygger du upp och säkerställer organisationens förmåga till utveckling? Den 4 november bjuder IMCG in till seminarium och praktisk workshop i Göteborg på temat
Stärk din innovationskraft.

Ett företags framgång hänger på att man ligger i linje med eller steget före marknadens och samhällets förändringstakt. Nyckelfaktorn till att förbli i framkant är innovation.

På förmiddagen onsdag den 4 november demonstrerar vi med konkreta verktyg och metoder hur en organisation kan bygga upp innovationskraft i tre steg: strukturerade idékampanjer – konceptutveckling – innovationsprojektledning.

Seminariet är ett samarbete mellan konsultbolaget IMCG som är mångåriga specialister på att leda innovationsprojekt, Sveriges tekniska forskningsinstitut SP som erbjuder verktyg och processer för innovation samt HYPE, tillverkare av världsledande IT-verktyg för innovationsledning.

Talare:
Magnus Andersson, partner IMCG
Oliver Tillack, account manager Hype Innovation
Peter Sandberg, innovationsstrateg SP

Komplett program och anmälan hittar du här.

Det här är första delen av tre i IMCG:s seminarieserie kring innovationskraft. Seminariet riktar sig till personer i ledande befattning, forsknings- utvecklings- och projektansvariga.