IMCG-bloggen

Tre steg – så kommer energibolagen vidare

2015-10-19

Energibolagen behöver förändras, men det är svårt att få med hela företaget på resan. Känns det igen? Här är tre steg som förflyttar bolagen framåt.

1. Sätt ner foten
Ledningen måste tydligt markera företagets kärnvärden. Säkerställ att bolagets personal drar åt samma håll. Finns resurser och viljan att medverka till energieffektivisering och minskad klimatpåverkan i samhället – försäkra er då om att alla ser vad ni gör. Så väl medarbetare som kunder.

 2. Skrota stuprören
Samordna insatserna i företaget på både ”korsen och tvärsen”. Låt inte förändringar och utvecklingsinsatser bli överraskningar på bolaget. Det skapar förvirring och irritation. Genom att involvera expertis från flera avdelningar kan energibolagen smartare paketera både energitjänster, erbjudanden och kundkommunikation. Sätt kunden, och kundens kund när sådan finns, i fokus och se till dennes behov.

 3. Lyft den digitala chefen
Fjärrvärmebolagen har kompetenta resurser för att hantera det interna IT-systemet. Nu är det dags att utveckla resurser för det externa IT-systemet. Den digitala chefen behöver ges position med tydliga mandat, då uppkopplingen till kunder och kunders undercentraler är en affärskritisk process. Det finns en stor affärspotential i den digitala relationen. Fjärrvärmebolagens egna uppskattningar visar på flera kostnadsbesparingar genom effektivare service och systemoptimering genom lastbalansstyrning.

Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare