IMCG-bloggen

Internationellt intresse för Tysta Offentliga Rum

2015-11-16

Trots beslutade riktlinjer utsätts miljontals människor i världens storstäder dagligen för skadliga ljudnivåer.
– Buller är ett folkhälsoproblem som ansvariga stadsutvecklare måste ta på allvar, säger Murat Özgören, professor och vicerektor på det turkiska universitetet Dokuz Eylül.

Buller frigör stresshormoner i kroppen och både svenska och internationella studier visar att buller ökar risken för hjärtinfarkt och stroke. Murat Özgören är specialist inom hälsofrågor och arbetar nära tekniska innovationer, vilka möter människors hälsa i det urbana samhället.
– Jag ser stor internationell potential för lösningarna inom projektet ”Tysta Offentliga Rum”, som presenterats på konferensen. Det vore intressant om det ljuddämpande modulsystemet i glas kunde tas vidare ut i världen via science parks som en ytterligare test- och utvecklingsyta.

Påverka allmänhälsan
Enligt Murat Özgören är den största samhällsutmaningen att skapa ett hälsosamt åldrande. Där blir bullerfrågan mycket viktigt, då det påverkar oerhört många människor.
– Buller kan leda till farliga följdproblem och ska på allvar tas som ett folkhälsoproblem.

Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare