IMCG-bloggen

Energismarta städer nyckel för klimatet - CELSIUS halvvägs i mål

2015-12-04

Fjärrvärmeprojektet CELSIUS har som mål att knyta till sig 50 städer fram till år 2017. Nu är över hälften rekryterade. Det är en särskilt god nyhet i skenet av klimatmötet i Paris, eftersom energianvändningen i städerna måste minska för att klimatmålen ska bli verklighet.

Den senaste tiden har inflödet av nya CELSIUS-städer accelererat och 28 har nu gått med över hela Europa, för att ta del av kunskapen inom projektet till att bygga och utvidga sina fjärrvärmenät.

– Jag tycker det känns fantastiskt att projektet har lyckats så fort, vi trodde att uppgången av Celsiusstäder skulle komma mer på slutet. Vi hoppas givetvis att de här städerna inte bara kommer att få utan också bidra med kunskap och erfarenhet, säger IMCG:s Magnus Andersson.

Storskalig rekrytering viktig
IMCG ansvarar för att skapa affärsnytta för städerna så att CELSIUS resultat förs vidare även efter projektets slut. Det arbetet stärks av att så många städer redan nu är med på tåget. Fastigheters energianvändning har stor betydelse för klimatet. Inom EU är hela 40 procent av koldioxidutsläppen fastighetsrelaterade, enligt Europakommissionen.

– Det är den storskaliga rekryteringen som gör skillnad. En stad gör ingenting. Har man gått med i projektet har man börjat en resa, vi vill att CELSIUS följer med genom hela den resan. Det är då vi uppnår de stora effekterna – en smart, energihållbar stad, säger Magnus Andersson.