IMCG-bloggen

Klimatavtal på plats - historisk vändpunkt

2015-12-15

Efter tjugo år av internationella diskussioner och två veckors intensiva slutförhandlingar godkändes och undertecknades ett klimatavtal genom konsensus av alla 196 länder vid klimattoppmötet i Paris. Men vad var det egentligen de kom överens om? IMCG:s Amarina Sandhu reder ut.

Vad lovar länderna egentligen?
Avtalet sätter ambitiösa mål för att begränsa temperaturökningarna till “väl under” två grader Celsius. Regeringarna hålls ansvariga för att nå målen. Både industriländer och utvecklingsländer måste begränsa sina utsläpp och kontinuerligt följa upp att de kan hålla vad de lovat. Exakt vilka åtgärder som sätts in är upp till länderna själva, det beror på deras fas i utvecklingen och omfattningen av utsläppen.

Hur ska fattiga länder ha råd?
Utvecklingsländer kommer att erbjudas finansiering för att kunna utvecklas på ett klimatsmart sätt, minska utsläppen och hantera effekterna av extrema väderförhållanden. Länder som drabbats av klimatrelaterade katastrofer kommer att erbjudas akut stöd.

Vad är avtalets långsiktiga mål?
Avtalet sätter upp ett nytt mål att nå nollutsläpp under andra hälften av århundradet. Företagsledare och regeringar vill på så vis skicka signaler till den globala marknaden att påskynda omställningen från en fossilberoende till en renare energiekonomi.

Hur brådskande är det med ett avtal?
Avtalet kommer på plats i en tid där många länder börjat känna direkta effekter av temperaturförhöjningen, med extrema väderförhållanden. Liksom i de flesta avtal finns en rad förbättringsområden, som att man kunde ha haft ett striktare utsläppstak, men nu finns någonting att utgå ifrån och det är ett positivt steg i rätt riktning.

Om författaren

Amarina Sandhu

Amarina Sandhu

Amarina Sandhu är Project Quality Manager på IMCG. Hon har kunskap inom ekonomi, med examen både från Royal Holloway University of London och en magister från Göteborgs Universitet. Amarina engagerar sig gärna i processerna som behövs för att uppnå rätt projektkvalitet.