IMCG-bloggen

Pressmeddelande Invigning av det "tysta" rummet i Julstaden Göteborg 2015

2015-12-04

Idag den 18 december inviger park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad och innovationsprojektet Tysta Offentliga Rum en lugn oas mitt i staden. Tre hexagonformade moduler med stämningsfullt rött sken är en del av ljusstråket i Julstaden Göteborg.

– Det känns fantastiskt kul att vi har fått ett andrum på plats för göteborgare och besökare. Så här i jultid är det kanske särskilt viktigt att kunna stanna upp och finna lugnet. Modulerna stänger ute buller som blir allt mer påtagligt i våra storstäder, säger Helen Svenstam, Landskapsarkitekt på park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

Hexagonerna som nu står på Charles Felix Lindbergs plats i Göteborg utgör den tredje demontratorn i det Vinnova-finansierade projektet Tysta Offentliga Rum. Nio projektpartners utvecklar en lösning för att möta samhällsutmaningen buller. De två tidigare demonstratorerna är: en busskur på Sven Hultins gata vid Chalmers och ett pågående bygge av bullerskydd vid Masthuggskajen.

– För stadsmänniskan är buller oftast ett naturligt inslag i vardagen, men något som drabbar 100 000 göteborgare negativt. Vi testar nu att använda lösningen i en publik miljö och hoppas att detta blir något som göteborgarna uppskattar, säger Amanda von Matern, Innovation Manager för projektet på IMCG.

Var: Charles Felix Lindbergs Plats, korsningen mellan Kungsportsavenyn/Nya Allén, Göteborg
När: Invigning fredag den 18 december klockan 15.30

Kontakt

Helen Svenstam, Landskapsarkitekt, projekt och planering, park- och naturförvaltningen Göteborgs Stad
Telefon: 031-365 57 87, Epost: helen.svenstam@ponf.goteborg.se

Amanda von Matern, Innovation Manager och strategisk kommunikatör, Tysta Offentliga Rum, IMCG
Telefon: 0766-365304, Epost: amanda.vonmatern@imcg.se

Läs mer
Ljusstråket i Julstaden: http://www.goteborg.com/ljusstraket/
Tysta Offentliga Rum: www.tystaoffentligarum.se

 

Screen Shot 2015-12-03 at 10.18.26