IMCG-bloggen

Pressmeddelande Invigning av det "tysta" rummet i Julstaden Göteborg 2015

2015-12-04

Idag den 18 december inviger park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad och innovationsprojektet Tysta Offentliga Rum en lugn oas mitt i staden. Tre hexagonformade moduler med stämningsfullt rött sken är en del av ljusstråket i Julstaden Göteborg.

– Det känns fantastiskt kul att vi har fått ett andrum på plats för göteborgare och besökare. Så här i jultid är det kanske särskilt viktigt att kunna stanna upp och finna lugnet. Modulerna stänger ute buller som blir allt mer påtagligt i våra storstäder, säger Helen Svenstam, Landskapsarkitekt på park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

Hexagonerna som nu står på Charles Felix Lindbergs plats i Göteborg utgör den tredje demontratorn i det Vinnova-finansierade projektet Tysta Offentliga Rum. Nio projektpartners utvecklar en lösning för att möta samhällsutmaningen buller. De två tidigare demonstratorerna är: en busskur på Sven Hultins gata vid Chalmers och ett pågående bygge av bullerskydd vid Masthuggskajen.

– För stadsmänniskan är buller oftast ett naturligt inslag i vardagen, men något som drabbar 100 000 göteborgare negativt. Vi testar nu att använda lösningen i en publik miljö och hoppas att detta blir något som göteborgarna uppskattar, säger Amanda von Matern, Innovation Manager för projektet på IMCG.

Var: Charles Felix Lindbergs Plats, korsningen mellan Kungsportsavenyn/Nya Allén, Göteborg
När: Invigning fredag den 18 december klockan 15.30

Kontakt

Helen Svenstam, Landskapsarkitekt, projekt och planering, park- och naturförvaltningen Göteborgs Stad
Telefon: 031-365 57 87, Epost: helen.svenstam@ponf.goteborg.se

Amanda von Matern, Innovation Manager och strategisk kommunikatör, Tysta Offentliga Rum, IMCG
Telefon: 0766-365304, Epost: amanda.vonmatern@imcg.se

Läs mer
Ljusstråket i Julstaden: http://www.goteborg.com/ljusstraket/
Tysta Offentliga Rum: www.tystaoffentligarum.se

 

Screen Shot 2015-12-03 at 10.18.26

Om författaren

Amanda von Matern

Amanda von Matern

Amanda von Matern är Innovation Project Manager på IMCG med expertis inom strategisk kommunikation och sociala medier. Amanda är utbildad kommunikatör och har bland annat jobbat som marknadschef inom IT-branschen och med förändringsarbete.