IMCG-bloggen

Varför finns inte Nobelpris i hållbarhet?

2015-12-10

KRÖNIKA: Utfallet av det globala klimatmötet riskerar att bli en besvikelse. Igen. En besvikelse som mänskligheten inte har råd med när effekterna av global uppvärmning redan visar sig i form av översvämningar efter extremväder, ökad svält och större ohälsa hos världens fattigaste. Så här ser IMCGs expert inom energiområdet Johan Emanuel på saken.

Det är bråttom. Mänskligheten har inte tid att vänta på att deltagare med ekonomisk vinning av ett svagt globalt klimatavtal obstruerar förhandlingar.

Världens fattigaste och mest utsatta människor har inte tid att vänta på att världens ledande makthavare positionerar sig kring ”ambitioner, finansiering och differentiering”.

Mina barn har inte tid att vänta på ett ledarskap som vill ha förändring, men som inte vill förändras.

Sverige och Nobelstiftelsen har en unik möjlighet att stärka klimatfrågans status genom instiftandet av ett nytt pris. Miljarder människor världen över, inklusive de som nu kämpar för att få till stånd ett globalt klimatavtal är eniga: Nobelpriset utgör den yttersta utmärkelsen för en upptäckt eller en insats i mänsklighetens tjänst.

Instiftandet av the Nobel Prize of Sustainability skulle bidra stort till att stärka klimatfrågans plats inom världssamfundet, hos dess folkvalda eller självutnämnda representanter och hos många av de miljardtals världsmedborgare som representeras i Paris. En djupare förankring av hållbarhetsfrågan hos världens nationer är ett viktigt steg mot en hållbar värld. Här finns en unik möjlighet att verkligen göra skillnad. 

Posted in:
Om författaren

Johan Emanuel

Johan Emanuel

Johan Emanuel är projektledare på IMCG och företagets expert inom området Smarta Städer med fokus på bygg- och energisektorn. Johan har studerat miljö- och samhällsvetenskap vid Göteborgs universitet och har lång erfarenhet från fastighetsbranschen.