IMCG-bloggen

Strategi för nyindustrialisering välkomnas

2016-01-21

Idag presenterade regeringen sin nyindustrialiseringsstrategi “Smart industri”.
– Innehållet är positivt. Strategin ska stärka företagens digitala omställningsförmåga och konkurrenskraft, vilket är helt i linje med vad IMCG arbetat med i flera år, säger Jonas Norrman, vd på IMCG.

Regeringen kallar det för Industri 4.0, vilket innebär att företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala utvecklingen. De ska utnyttja digitaliseringens möjligheter.
– Vi erbjuder kunder stöd i den digitala transformationen. I allt från strategi och organisationsförändring till digitala lösningar och content. Idag gör vi detta för kunder i processindustrin, energiindustrin, fastighetssektorn, telekomindustrin och även för besöksnäringen.

Fyra utmaningar
Förutom digitalisering lyfter regeringen utmaningar inom hållbarhet, kompetens och innovationskraft. Ökad resurseffektivitet, miljöhänsyn och en mer hållbar produktion ska bidra till industrins värdeskapande och konkurrenskraft. Inom det området arbetar IMCG främst för byggföretag, energiföretag och tillverkningsindustrin.

Testbädd Sverige
Sverige ska vara ledande i forskning inom områden som bidrar till att stärka den industriella produktionen av varor och tjänster.
– I flera svenska regioner hjälper vi till som processledare för att se till att Sverige blir den testbäddstätaste regionen i EU. Vår förhoppning är att strategiförslaget förverkligas snabbt, så att Sveriges arbete med att bli världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster lyckas.

Posted in: