IMCG-bloggen

Vart går besökaren före och efter festivalen?

2016-02-04

I veckan pågår två stora publikdragare i Göteborgs Stad: Melodifestivalen och Göteborg Filmfestival. Båda festivalerna lockar cirka 30 000 besökare var. Biljetterna är köpta och tiden för evenemanget är inbokad i kalendern. Men vad händer före och efter? Hur många relevanta tjänster och erbjudanden kommer dessa 60 000 besökare att nås av i sin mobiltelefon?

Svaret är alldeles för få. För två år sedan utvecklade och testade IMCG den digitala evenemangsarenan, ”Smart City Event” i Göteborg. Då behövde en eventbesökare ladda ner mer än 10 appar om Göteborg för att få information som berör personen i samband med en tillställning. Idag är det fortfarande så.
– Mobiltelefonen är ständigt närvarande hos eventbesökaren, vilket ger enorma kommunikations- och affärsmöjligheter för alla aktörer. En potential som idag är alldeles för outnyttjad, säger Jonas Norrman, vd på IMCG.

En väg in till staden
Med en digital evenemangsarena som ”Smart City Event” skapas en gemensam plattform för besökare och näringsliv. Information om vad besökaren kan göra innan och efter evenemanget vävs samman med möjligheten att kommunicera mellan publik och arrangör samt besökare sinsemellan. Precis som på en verklig arena kan aktörer köpa in sig och få marknadsplats och exponera sitt erbjudande till besökarna. Stadens aktörer kan till exempel visa på hållbara alternativ och resvägar.

Digitalisering en hygienfaktor
Idag pågår det ett gediget arbete för att digitalisera Göteborgs Stads tjänster och service, kallat e-samhället. Syftet är att förbättra servicen och ge en enklare vardag för de som bor, besöker och driver företag i Göteborg.
– Att göra hela staden tillgänglig för besökaren via en plattform även under festivaler bör ingå. Att kunna erbjuda veckans 60 000 besökare en sömlös digital upplevelse borde vara en hygienfaktor i e-samhället Göteborg. Det tjänar vi alla på, såväl näringsliv som besökare och offentlig verksamhet, säger Amanda von Matern, strategisk kommunikatör på IMCG.