IMCG-bloggen

Finansiera företagets innovationsutveckling

2016-03-14

Det finns många möjligheter för företag att ta del av offentlig finansiering vid utvecklingen av nya tjänster och produkter. Under året arrangerar företagsnätverket GAME, där IMCG är en av de största drivkrafterna, fyra träffar som ger vägar till såväl nationell som internationell finansiering.

 GAME har fokus på miljöteknik och hur företag i regionen kan bidra till ett innovativt Västsverige.
– Företagsnätverket är en betydelsefull mötesplats för de i näringslivet som vill bidra till att Västsverige ska ligga i den internationella täten inom utvecklingen av Smarta Städer, säger Jonas Norrman, VD för IMCG och en av nyckelpersonerna inom GAME.

Träffar för företag
Under 2016 arrangeras fyra träffar för att diskutera möjligheten till finansiering av samverkansprojekt inom miljöteknik för företag. Det första arrangemanget hålls på Lindholmen Science Park den 16 mars där Klas Barklöf från bidragsmyndigheten Vinnova kommer att tala.
– Det blir ett viktigt möte då Vinnova har ett bidragsprogram som heter ”Testbäddar inom miljöteknikområdet”, vilket kommer att pågå under flera år.

Testa och utvärdera
Att flera företag och verksamheter samverkar inom en testbädd innebär att en miljö skapas där det blir möjlighet för både beställare och leverantörer att mötas. Under realistiska förhållanden kan de testa och utvärdera miljöteknik utifrån avsedda funktioner och kommersiell potential. Just nu finns det möjlighet för företag att ansöka om bidrag från Vinnova-programmet.

Företag kan anmäla sig till nästa företagsträff via nätverkets hemsida och genom att gå med i nätverkets LindedIn-grupp få information om kommande träffar.

Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare