IMCG-bloggen

Luftföroreningar i Göteborg orsakar 200 dödsfall per år

2016-03-22

Utsätts du dagligen för höga halter av luftföroreningar vid din bostad ökar risken att du dör i förtid. Leo Stockfelt, läkare och doktorand vid Sahlgrenska akademin har i sin avhandling kommit fram till att det rör sig om 200 extra dödsfall per år.

I sin studie har han följt 7500 äldre män i Göteborg från 1973 till 2007 och jämfört sambandet mellan luftföroreningar vid bostaden och dödligheten. Trots resultatet som visar på ökad risk för dödlighet ser Leo Stockfelt ingen anledning till akut oro.

– De som bor centralt behöver inte vara särskilt oroliga för sin egen hälsa eftersom den ökade risken är liten för varje person. Men eftersom alla människor är utsatta för luftföroreningar dagligen är det en viktig hälsofråga för samhället, säger Leo Stockfelt i ett pressmeddelande. Han ser det som en bra signal för att utsläppen måste sänkas.

Forskningsresultat som detta är utgångspunkten i det Vinnova-finansierade IoT-projektet Miljöväder. Idén med projektet är att med hjälp av sensorer utplacerade i staden kunna samla in data om luftföroreningar och buller som sedan kan visualiseras. Ett tänkbart användningsområde är att på sikt kunna göra infon tillgänglig för invånarna som i realtid kan välja hur mycket och var de vistas utifrån hur höga halterna är.

IVL leder projektet och IMCG är partner inom affärsutveckling och kommunikation.

Posted in: