IMCG-bloggen

Lyckas med samverkan i öppna innovationsprojekt

2016-03-02

Västsvenska organisationer med bred erfarenhet av större samverkansprojekt har gemensamt tagit fram nya metoder för effektivare samarbeten. Den 3 mars presenteras åtta verktyg, som driver innovationsprojekt framåt.

För att driva framgångsrika innovationsprojekt tillsammans med flera parter måste ledning och organisation fungera. Annars blir roller och mål otydliga, vilket kan leda till att engagemang och möjligheter går förlorade.
– En framgångsfaktor är att alla är överens om aktörskartan där man tillsammans har identifierat varje organisations ambitionsnivå, förväntningar och resurser till det gemensamma innovationsarbetet, säger Jonas Norrman, vd på IMCG och expert inom innovationsledning.

Verktyg att använda
I projektet ”Open Innovation i regioner” samverkar IMCG med flera västsvenska aktörer inom näringsliv, samhälle och akademi för att ta fram metoder som underlättar arbetet i stora samverkansprojekt.
– Vi har tillsammans utvecklat verktyg som direkt kan användas i arbetet. Främst har IMCG bidragit med expertis inom kommunikationsverktyg och trenddriven innovationsledning.

Den 3 mars presenteras resultatet av projektet Open Innovation i regioner vid ett öppet seminarium på Johanneberg Science Park i Göteborg.

Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare