IMCG-bloggen

Tre tips för trenddrivna innovationsmiljöer

2016-03-07

Aktualitet och relevans är avgörande för en framgångsrik innovationsmiljö.
En inkubator, science park eller annat forum för utveckling måste vara medveten om sin omvärld och snabbt kunna navigera utifrån hur samhället och marknaden förändras.

– En innovationsmiljö är en strategisk regional satsning, där de viktigaste aktörerna inom området är involverade. Om innovationsmiljön upplevs tappa aktualitet flyttar företag till nya mer expansiva miljöer. Det samma kan även gälla för huvudmän och finansiärer som står bakom. Därför måste innovationsmiljöerna arbeta med en så kallad trenddriven öppen innovation, säger Jonas Norrman, expert inom innovationsledning på IMCG.

Tre tips – Jonas Norrman listar vad som krävs för att lyckas med trenddriven öppen innovation

 • Omvärldsbevaka
  Det måste finnas en återkommande aktivitet för identifiering av branschtrender. Innovationsmiljöer, som exempelvis Vinnväxt-program, som drivs under många år har stor nytta av ett strukturerat sätt att utveckla sin kunskap och vara uppdaterade.
 • Nätverka
  Alla deltagare i innovationsmiljön måste vara öppna för nya deltagare. Detta ställer krav på budgeten, som inte kan vara fullt uppdelad mellan parterna från början. Nya deltagare inte bara kan utan ska tillkomma.
  Nya deltagare till innovationsmiljön kan bidra med engagemang, nytänkande och expansion. Det bör även finnas ett utbyte med andra nationella och internationella nätverk inom det aktuella intresseområdet.
 • Var flexibel
  Innovationsmiljön måsta vara öppen för nya inriktningar. Det är lätt att ledningen av politiska skäl hellre stöttar stora etablerade företag (som stagnerat) än nya entreprenörsdrivna snabbväxande småbolag. Gå inte i den fällan! Nya deltagare från nystartade branscher har allt att vinna och ofta inget arv att förvalta, vilket gör dem till motorer för etablering av innovationssamarbeten.

IMCG har utvecklat metoder och verktyg för att arbeta med trenddriven öppen innovation. Förutom att säkerställa framgångsrika innovationsmiljöer och driva samverkansprojekt framåt stöttar vi företag i processen med att etablera samarbeten för utveckling med andra företag, samhällsaktörer och forskningsinstitut.

Posted in:
Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare