IMCG-bloggen

Fyra tips om konsten att kommunicera innovation

2016-04-01

Har ni en kommunikationsplan och –budget för er innovation? Om svaret är nej är ni inte ensamma. Av olika anledningar underskattas ofta vikten av att planera för kommunikation i innovationsprojekt. På IMCG jobbar vi dagligen med innovation och har strategisk kommunikation som en viktig post hela vägen. ”Ingen innovation utan kommunikation” är vårt motto.

IMCGs Innovation Project Manager och strategiska kommunikatör Amanda von Matern ger fyra av sina bästa tips:

  1. Ta hjälp av en kommunikatör! Alla kommunicerar, men det handlar om att ha kunskapen om när, hur, var, vad och varför kommunicera till vem. Att endast förlita sig på företagets befintliga kommunikationsplan för verksamheten är sårbart. När man jobbar med innovationer är det ofta mot ett rörligt mål, vilket bör avspeglas i kommunikationen.
  1. Nyttja potentialen i nätverkskommunikation. Om ni är ett innovationsprojekt med flera olika partners – använd då allas plattformar. Styrkan i den externa kommunikationen ligger till stor del på den interna projektkommunikationen. Samma content kan spridas i flera kanaler och om så behövs kan den anpassas. Samverka även inom kommunikation. Låt era kommunikatörer ses och planera!
  1. Ingen innovation utan kommunikation – våga kommunicera i alla faser av ett innovationsprojekt, även när det inte finns något färdigt att visa upp – berätta om samhällsutmaningen/problemet ni verkar för att lösa, samarbetet eller en kundundersökning ni gjort som stärker behovet av er innovation.
  1. Tänk nytt och testa olika kanaler och aktiviteter. Brukar ni som bolag endast kommunicera i ett begränsat antal kanaler så har ni i ett innovationsprojekt möjlighet att vara innovativa även i kanalvalen. Rätt hanterat kan en oförutsedd händelse som till exempel en försening skapa en möjlighet till exponering.

Exempel: I ett av våra innovationsprojekt blev produktionen försenad. Vi ville inte missa den möjlighet till exponering som vi hade fått i samband med Volvo Ocean Race. För att ändå ”claima” markytan där bygget skulle ske hyrde vi en container med brandad vepa och bemanning tillsammans med våra partners. Resultatet blev en intervju i lokalradio, exponering inför flera tusen cykelpendlare och färjeresenärer samt stor spridning i sociala medier.

Har ni fler tips? Maila: amanda.vonmatern@imcg.se