IMCG-bloggen

Göteborg leder fjärrvärmeutvecklingen i Europa

2016-04-05

I ett pressmeddelande från Göteborg Energi står det klart att en milstolpe har nåtts för EU-projektet Celsius. IMCG har varit med och tagit fram ansökan, är delaktiga i kommunikationsarbetet och den långsiktiga affärsutvecklingen.

Pressmeddelande 5 april 2016

Drygt ett år före utsatt tid har Göteborg Energi och Göteborgs Stad värvat 50 europeiska städer till fjärrvärmeprojektet Celsius. Projektet syftar till att under fyra år hjälpa andra europeiska städer att bli mer energieffektiva genom användning av fjärrvärme. Göteborgs fjärrvärmenät som började utvecklas redan på 1950-talet är i dag Europaledande.

 – Omfattningen av Göteborgs fjärrvärmenät är med europeiska mått unikt, vilket är extra roligt då Europakommissionen nyligen lyft upp fjärrvärmens strategiska betydelse för att nå klimatmålen. I EU-projektet Celsius får vi möjlighet att dela den kunskap vi har om fjärrvärme och fjärrkyla, till exempel hur vi tar till vara spillvärme från sopförbränning och indu­strier. Skulle EU:s städer använda fjärrvärme på samma sätt som vi gör, skulle spillvärmen som finns i Europa ensam räcka till att värma upp EU:s alla fastigheter, säger Göteborg Energis VD Lotta Brändström.

 – Att 50 europeiska städer har anslutit sig till Celsius är ett kvitto på att vi, tillsammans med göteborgarna, har valt rätt väg för att skapa en hållbar stad. Det långsiktigt strategiska och målmedvetna arbetet med fjärrvärmen har gjort oss till en förebild i Europa och världen. Vi har under åren samlat på oss kunskap och kompetens som vi nu kan dela med oss av till andra städer för att de ska kunna minska sina koldioxid­utsläpp. Göteborgarna kan verkligen känna sig stolta över vårt fjärrvärmesystem, säger Ann-Sofie Hermansson, ordförande i Göteborgs kommunstyrelse.

Celsius, som är en del av EU-programmet Smart Cities and Communities, startades 2013 och pågår fram till 2017. Projektet som leds av Göteborg består av de fyra partnerstäderna London, Rotterdam, Köln och Genua. Ett av projektets mål, att rekrytera 50 nya EU-städer, har nu genom partnerstädernas gemensamma arbete uppnåtts ett år före projektets slut. Första stad var Enfield, och i förra veckan klev Krakow ombord som nummer 50.

Städerna som deltar i Celsius-projektet har var och en olika förutsättningar att arbeta med fjärrvärme och fjärrkyla. I vissa städer är fjärrvärmenätet utbrett och i andra ligger det i startgroparna.

En av de städer som gått med i projektet är franska Lille. De ser sitt deltagande som ett utmärkt tillfälle att snabbt få tillgång till ny kunskap för att utveckla och energieffektivisera sin fjärrvärme och fjärrkyla.

– Vi siktar på att fördubbla vårt fjärrvärmenät till 2030. För att lyckas med detta planerar vi att bygga fjärrvärmeledningar från vår sopförbränningsanläggning som ligger 20 kilometer utanför staden. Genom denna utbyggnad kan vi förse fler människor med fjärrvärme och ta bort kol och gas som energikällor, säger Alain Bézirard, energirådgivare i staden Lille.

I Köpenhamn är 98 procent av stadens byggnader redan anslutna till fjärrvärmenätet.

 – Köpenhamn har målet att vara en koldioxidneutral stad 2025. För oss handlar det om att göra vårt fjärrvärmenät så energieffektivt och driftsäkert som möjligt. Genom att vara med i Celsius hoppas vi få nya innovativa idéer för stadsutveckling och förbättrad energieffektivitet, säger Kristian Honoré, Energiplanerare inom värme, biogas och KVV för energibolaget Hofor.

Läs mer:
http://celsiuscity.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-311_en.htm

För mer information kontakta:
Cecilia Erdalen
cecilia.erdalen@goteborgenergi.se
0704-660428