IMCG-bloggen

Nytt stort EU-uppdrag: bättre vattenhushållning i Europas industrier

2016-04-15

En riktigt god nyhet har landat i IMCGs inkorg. EU har beslutat att finansiera projektet InspireWater, vilket ger IMCG ett stort projektuppdrag och en helt ny möjlighet att bidra till den hållbara samhällsomställningen.
– Hittills har våra projekt fokuserat på smarta städer och energieffektivisering men nu engagerar vi oss i ännu en aspekt av hållbarhet, nämligen vattenhushållning och rening, säger IMCG:s omvärldsanalytiker Elodie Labonne.

IVL Svenska Miljöinstitutet koordinerar INSPIREWater, som får 5.5 miljoner euro av EU och kommer att löpa i tre och ett halvt år. Syftet är att ta fram nya innovativa tekniker för vattenhantering i resurskrävande stål- och kemiindustrier. Målen är flera: att sätta Europa i täten globalt på området och skapa fler kvalificerade arbeten, samt sträva mot EU:s mål för resurseffektivitet och vattenhushållning.

– Det är fantastiskt att få bidra till den här samhällsförändringen. Dessutom ger det IMCG möjlighet att utvidga vårt nätverk i Europa. Det är bra för alla våra kunder eftersom våra uppdrag bygger mycket på att öppna dörrar för andra, sy ihop samarbeten och knyta kontakter. Det är också ett fint erkännande av vårt mångåriga arbete inom EU-projekt, säger Elodie Labonne.

IMCG gör forskningen till verklighet
Industriföretag och forskningsorganisationer i Sverige, Spanien, Schweiz och Holland deltar i projektet, tillsammans med IMCG:s kontor i både London och Göteborg. Stor vikt läggs vid att de tekniker som tas fram verkligen ska slå igenom på marknaden och det är det som IMCG ska jobba med genom kommunikation och innovation management: att framforskade lösningar omsätts i nytta och står livskraftiga efter projekttidens slut. Starten beräknas bli runt årsskiftet 2016/2017.