IMCG-bloggen

Ny lösning för fruktade spårvagnar

2016-04-01

Funktionell växtlighet har tidigare endast testats på fasader. Nu tar IMCG nästa steg med en miljonsatsning i samverkan med internationella aktörer.
– De italienska spårvagnarna som köpts in till Göteborgs kollektivtrafik ska nu fungera som växthus för stadsodling, säger Amanda von Matern, innovation manager på IMCG.

Stadens italienska spårvagnar har sedan länge dragits med tekniska problem. Nu arbetar IMCG i ett större EU-finansierat projekt där Göteborgs Spårvägar uppvaktas för ett omtag tillsammans med fordonsleverantören Ansaldobreda.
– Vi ser stor nytta med att använda spårvagnar för en kombination av resande och stadsodling. Luftväxlingen i vagnarna är obefintlig och bullret från kompressorerna stimulerar tillväxten hos vissa tropiska frukter som exempelvis mango, ananas och melon.

Funktionell växtlighet
IMCG är initiativtagare till projektet och har länge arbetet med funktionell växtlighet i stadsmiljö. Nästa steg i innovationsprocessen blir växtlighet även på utsidan av de fordon som trafikerar staden. När vagnarna körs kan växtligheten i farten suga upp både luftförorenade partiklar och dämpa buller.
– Idén kläcktes på en företagskickoff. Fruktodling i spårvagnar är bra. Många använder spårvagnen för just lunchresor och kan man använda sitt månadskort för att även köpa frukt innebär det stor effektivisering att kunna äta och åka samtidigt, säger Amanda von Matern, innovation manager på IMCG.