IMCG-bloggen

Affärsmöjligheter för bolag inom miljöteknik

2016-04-18

IMCG inleder ett samarbete med företaget Cleantech Inn, deras medlemmar och internationella partners.
– Tillsammans ska vi utveckla en nätverksorganisation som utmärks av ett tydligt affärs- och tillväxtfokus. Vi arbetar för ett ökat genomslag av cleantechbolag på den europeiska marknaden, säger Jonas Norrman, vd på IMCG.

Cleantech Inn har byggt upp ett starkt nationellt entreprenörsstöd för start-ups inom cleantechbranschen. Framgångsrika tillväxtinsatser har genomförts, vilka tillsammans har genererat mer än 300 arbetstillfällen sedan starten 2009. Nu ska det goda arbetet förvaltas och nätverket av bolag och industripartners som byggts upp genom åren vidareutvecklas.
– Vi satsar starkt på affärsskapande och teknikutvecklande aktiviteter. Ett konkret exempel är erbjudande om matchmaking-events. Ett tiotal arrangemang ska genomföras i Sverige och lika många hos var och en av de europeiska partnerna i Holland, Storbritannien, Belgien, Tyskland och Danmark. Alla events syftar till att bygga konkreta affärsrelationer mellan innovationsbolag och industriföretag över nationsgränserna.

Tjänster som gör nytta
Samarbetet mellan IMCG och Cleantech Inn startade vid årsskiftet och kommer att öka i omfattning. De första utåtriktade aktiviteterna genomförs under hösten 2016.
– IMCG ser fram emot samarbetet och att få träffa flera internationella företag där våra tjänster kan göra stor nytta. Vi ser ett stort intresse för vår expertis kring projektfinansiering från olika EU-program samt hur vi stöttar med strategisk kommunikation för framgångsrik marknadsföring. Vårt mål är att tillsammans med Cleantech Inn bli en ledande internationell innovationsresurs för miljötekniksföretag, säger Jonas Norrman.

Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare