IMCG-bloggen

”Projektslutet är bara början på något större”

2016-04-28

FILMKLIPP: Ett intensivt arbete pågår för att fjärrvärmeprojektet CELSIUS, som knutit till sig nästan 60 europeiska städer, ska föda framsteg även efter projekttidens slut.
Det viktiga arbetet leds av IMCG, som nu kallar samman nyckelpersoner inom projektet för att fortsätta hjälpa städer ur fossilberoendet. Se dem intervjuade här.

EU begär en slutrapport. CELSIUS vill så mycket mer: att växa till att bli en större pusselbit i arbetet för fossiloberoende städer i Europa.

Med ett år kvar till projektslut har många värdefulla resurser samlats i projektet. Nästan 60 städer som vill samarbeta, erfarenheter från ett stort antal fjärrvärmesystem med olika förutsättningar, ett brett expertnätverk, möjlighet för oerfarna städer att åka runt och se lösningar på exakt de problem de själva brottas med, samt demonstratorer som tar fram nya sätt att öka användningen av fjärrvärme.

Det är IMCG:s uppgift att hitta affärsmodeller och intressenter för att de goda resultaten ska fortleva. Målet är att CELSIUS arv inte ska stanna på ett papper utan fortsätta öka utbyggnaden av fjärrvärme i Europa och hjälpa de nästan mer 60 städerna mot fossiloberoende.

Vi fångade experterna mitt i arbetet med att bana väg, se intervjuerna här.