IMCG-bloggen

Efterlysning: företag i utvecklingsskede

2016-05-16

Är 2016 året då ni tar fram nya tjänster och produkter?
Då kan ni delta i ett projekt som effektiviserar er process, oavsett om ni är inne i ett pågående utvecklingsarbete eller tänker dra igång senare i år.
– Förändringsarbete kan gå trögt internt, vilket kan leda till en svagare position på marknaden och besvärliga frågor från sina kunder. I projektet minimerar vi de farorna och ser till att hela organisationen är med på tåget när nya tjänster och produkter ska utvecklas, säger Jonas Norrman, vd på IMCG och kontaktperson för projektet.

I höst planerar IMCG att samla företag från olika branscher över hela landet som arbetar med sitt interna utvecklingsarbete. Satsningen är ett samverkansprojekt där deltagarna tillsammans ökar sin förmåga att leda och organisera ett framgångsrikt innovationsarbete. Projektet resulterar i att varje företag har identifierat nyckelaktiviteter och börjat stärka den egna organisationen.
– Efter projekt är det egna företaget anpassat till ett löpande förändringsarbete. Exempelvis med nya samarbetspartners eller ökad grad av digitalisering, säger Jonas Norrman.

Anmäl ert intresse
Alla deltagande företag får möjligheten att möta varandra i grupp för erfarenhetsutbyte, ta del av specialistkunskap på området samt få individuellt expertstöd rörande den egna processen.
– Engagemangsnivån går även att anpassa efter de egna förutsättningarna. Målet är att ha en blandad aktörskarta där olika utmaningar bearbetas och utbytet mellan projektmedlemmarna blir så intressant som möjligt.

Senast den 27 maj behöver IMCG er intresseanmälan. För frågor kontakta Jonas Norrman.

Posted in:
Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare