IMCG-bloggen

Förankra internt för maximal utdelning

2016-05-24

Innovationsarbete i företag är spännande till dess att investeringsbudgeten ska fördelas mellan etablerade erbjudanden och de nya innovationerna. Då blir det ofta höga diskussioner, eftersom den interna förankringen har missats på vägen.
Jonas Norrman, IMCGs expert inom förändringsarbete, slår i dagens krönika fast att en bra strategi för internkommunikation i högsta grad bidrar till ett företags innovationskraft.

Det finns en historia i boken om Steve Jobs där han tar sitt team till en helt separat kontorsbyggnad och hissar en sjörövarflagga för att markera att nu är det krig. Bakgrunden är olika åsikter i ledningsgruppen om hur man ska investera i utveckling av nya produkter. Det är många som känner igen sig i den historien när det gäller att fördela en investeringsbudget.

Företag utvecklar idag sina erbjudanden antingen reaktivt för att möta nya kundförfrågningar eller proaktivt för att skapa nya kundförfrågningar. Oavsett vilken process innovationsarbetet baseras på, så efterfrågas förr eller senare resurser för utveckling. Det är då det blir viktig att företaget internt har förankrat både den nya satsningen och de resursnedskärningar som ska göras, kopplade till etablerade erbjudanden som inte längre går så bra.

Det är viktigt att använda kommunikation som ett strategiskt verktyg i sitt innovationsarbete.

Det är mycket vanligt att på företag som är i ett utvecklingsskede endast pratar om den nya innovationen och ”glömmer bort” att företagets investeringsbudget är densamma, vilket innebär att nysatsningar kommer att ta resurser från etablerade erbjudanden.

IMCG säger ingen innovation utan kommunikation. Förhållningssättet gäller även internt på ett företag och det är viktigt att använda kommunikation som ett strategiskt verktyg i sitt innovationsarbete. Med interna kommunikationsaktiviteter, som workshops, intervjuer och informationsspridning, kan man effektiv skapa förankring och trygghet i ett förändringsarbete. Det är inte säkert att alla kommer att vara överens men alla kommer att känna sig delaktiga och involverade i vad som ska hända. Personalen känner till företagsstrategin och vet vad som ska fasas ut och vilka innovationer som planeras stå för framtida affärer.

IMCG är en van partner inom förändringsarbete, innovationsutveckling och internprototyping. Vi bidrar i sammanhanget med att leda det interna kommunikationsarbetet samt att stödja i utvecklingen av nya affärsmodeller. Vi bistår också med relevant omvärldsbevakning som ligger till grund för strategiska marknadsbeslut.

Om författaren

Jonas Norrman

Jonas Norrman

Jonas Norrman är VD på IMCG och är en av grundarna till bolaget. Jonas är innovationsexpert och specialist inom energisektorn. Jonas har en doktorsexamen i klimatologi från Göteborgs Universitet. Han är även en uppskattad och väl anlitad talare och moderator.