IMCG-bloggen

Pressinbjudan: Nu inviger vi ett väder- och bullerskyddat stadsrum på Masthuggskajen

2016-05-20

Den 27 maj visar Älvstranden Utveckling, IMCG, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Watteriet upp den tredje och sista av demonstratorerna inom innovationsprojektet Tysta Offentliga Rum. Älvstranden Utveckling upplåter under en två-årsperiod ytan på Masthuggskajen till olika aktörer med spännande koncept. Det IMCG-ledda projektet är ett av dem och nu står en väder- och bullerskyddad mötesplats klar.

Innovationsprojektet är ett samarbete mellan nio aktörer och fokus ligger på att utveckla en lösning som möter samhällsutmaningen buller för att tillsammans skapa attraktivt stadsliv. Under invigningen presenteras lösningen och de akustiska utmaningarna. Flera av projektets partners kommer att närvara och kan svara på frågor.

Datum:     Fredag 27 maj
Tid:             10-15-12.00
Plats:         Älvrummet, därefter båttransport till Rosenlundsgatan 4
OSA:          22/5 – för lunch

PROGRAM
Inledning, Rune Arnesen, Projektchef Älvstranden Utveckling
Attraktivt stadsliv: Masthuggskajen, Åsa Vernersson, Projektledare Älvstranden Utveckling
Bullerutmaningen i hållbara städer, Krister Larsson, Senior forskare, akustiker SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Innovationskraft i samverkan, Jonas Norrman, VD IMCG

Därefter transport till och visning av lösningen på Masthuggskajen med korta presentationer och frågestund. Lunch på Ångaren Bohuslän som avslutning. Anmäl önskan om lunch till kontaktperson:

Amanda von Matern
Innovationsprojektledare IMCG
Strategisk kommunikation
✉️ amanda.vonmatern@imcg.se
☎️ 0766-365304

Screen Shot 2016-05-16 at 14.53.10