IMCG-bloggen

Svenska innovationer presenteras i Indien

2016-05-04

PRESSMEDDELANDE
Nu ska Sverige visa världen hur framtidens stadsutveckling kan se ut. 
Bullerlösningar för Tysta Offentliga Rum och boendekonceptet HSB Living Lab är två innovationer från Göteborg som valts ut att presenteras vid en stor internationell konferens i Indien om Smarta Städer.

Den 12 maj medverkar Johanneberg Science Park och innovationsföretaget IMCG på Smart Cities India 2016 Expo, för att visa upp sina lösningar.
– Indien är en viktig marknad och lyckas vi här blir det en fantastisk exponeringsyta mot stora städer runt om i världen. Sverige har goda förutsättningar att ligga i framkant att utveckla lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Men om lösningarna ska bli attraktiva innovationer behöver vi se fler projekt, såsom Tysta Offentliga Rum, som tidigt beaktar det internationella perspektivet, säger Daniel Rencrantz Programledare för Utmaningsdriven innovation på Vinnova.

Lösningar möter utmaningar
Om 30 år bor cirka 70 procent av världens befolkning i städer. Buller, trafik, avfallshantering, energieffektivisering och luftkvalitet är bara några få exempel på de utmaningar som dagens stadsutvecklare världen över brottas med. I värdlandet Indien har strategiska beslut fattats om att vända inriktningen och skapa rena hållbara städer. 100 städer ska förvandlas till smart cities, en satsning som den indiska regeringen skjuter till 100-tals miljarder kronor till. Indien har bland annat en pågående satsning till 2022 ”Housing for all” som innebär att det ska byggas 60 miljoner nya bostäder. De svenska projekten som presenteras är innovationsprojekten HSB Living Lab och Tysta Offentliga Rum som goda exempel på lösningar för framtidens storstäder. Johanneberg Science Park och IMCG kommer också att delta i ett evenemang på svenska ambassaden i Indien för företag som är involverade i Business Swedens arbete om smarta städer.
– Konferensen är strategiskt viktig för Indiens utveckling i ett steg att skapa hållbara städer. Vi etablerar nätverk och kontakter med industri, science parks och akademi, för framtida samarbeten som rustar oss bättre framåt. Att visa goda exempel på demonstrationsmiljöer som HSB Living Lab, ett unikt och framgångsrikt triple helix samarbete, är naturligtvis en viktig del i vårt arbete med innovation för hållbar utveckling, säger Maria Ådahl, ansvarig för Open Arena Urban Development på Johanneberg Science Park.

HSB Living Lab är resan mot framtidens boende. Idén om ett levande labb för forskning om en hållbar boendemiljö föddes 2010 och blir nu verklighet 2016. På Chalmers kommer studenter och forskare bo och leva för att testa innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder. I 29 lägenheter utrustade med mätstationer och sensorer kommer upp till 40 personer leva i en föränderlig byggnad där väggar, fasader och inredning utvecklas efterhand som forskningen fortskrider. HSB Living Lab är ett samarbete mellan näringsliv och akademien. En unik och öppen arena för att skapa framtidens hållbara boendemiljöer. Huvudparters är Chalmers, HSB och Johanneberg Science Park. Samverkanspartners är Tengbom, Peab, Akademiska Hus, Tieto, Electrolux, Bengt Dahlgren, Göteborg Energi, Elfa, Vedum. #HSBLivingLab
Kontakt: Maria Ådahl, Mobil: +46 721810578, E-post: maria.adahl@johannebergsciencepark.com
(May 11th, Session: Green buildings for smart cities Venue: Hall 7 (A))

Tysta Offentliga Rum är ett Vinnova-finansierat innovationsprojekt där en mobil och skalbar glaslösning utvecklas för att skapa bullerdämpande platser mitt i stadsbruset. Störande trafikljud och buller dämpas utifrån akustiska principer för att skapa en behagligare ljudupplevelse och främja hälsan. Teknikkonceptet testas i parker och offentliga miljöer i London och Göteborg. Projektpartners är SP, Älvstranden Utveckling, Göteborgs stad, Johanneberg Science Park, Watteriet, Göteborgs universitet, Akademiska Hus, IMCG och London stad.
Kontakt: Amanda von Matern, Innovation Manager, IMCG
Mobil: +46 766365304, E-post: amanda.vonmatern@imcg.se
www.tystaoffentligarum.se
(May 12th, Session: Smart Urban Planning, Venue: Hall 7 (E))

Läs mer om Smart Cities India 2016 Expo