IMCG-bloggen

”Tystnad har blivit en bristvara”

2016-05-10

Stadsbullret tenderar att bli en klass- och segregationsfråga, menar IMCGs expert inom byggsektorn Johan Emanuel. Läs hans krönika.

Mitt i staden. Blunda och lyssna.
Hälften av alla stadsinvånare i Europa utsätts för så höga bullernivåer att deras hälsa påverkas negativt. Svenska städer är inget undantag. I de allt tätare bebyggda stadsmiljöerna har tystnad blivit en bristvara och stressrelaterade sjukdomar blir allt vanligare.

Stadbullret tenderar att bli en klassfråga när den som har råd väljer “någonting bättre, någon annanstans”.

Stadsplaneraren möter bullerutmaningen med ett begränsat antal verktyg. Bostadsbristen gör att allt mer bullerutsatta miljöer bebyggs, ofta med tillfälliga bostäder som i sin tur erbjuder sämre akustiska lösningar än permanenta hus. Stadsbullret tenderar därmed att bli en klass- och segregationsfråga när den som har råd väljer “någonting bättre, någon annanstans”.

I samverkansprojektet Tysta Offentliga Rum, TOR,  arbetar IMCG med Göteborgs Stad, Älvstranden Utveckling, SP, Göteborgs Universitet, Watteriet och London Stad för att utveckla nya lösningar som kan skapa oaser med goda akustiska miljöer mitt i stadsbullret. Just nu färdigställs en installation på Masthuggskajen i Göteborg. Konstruktionen är uppförd på en bullerutsatt plats där trafikljud, fartygsmaskiner, vindljud, vågljud, industribuller och ljud från fläktanläggningar och kompressorer gör det svårt att trivas. Projektet möter platsens brister med en lösning bestående av stora hexagonformade glasinstallationer, som formar en lek- och pausyta fri från höga oljud. Inne i konstruktionens glasade rum upplevs en behaglig ljudmiljö där buller dämpas av absorberande material.

Tysta Offentliga Rum bidrar till en hållbar och trivsam akustisk miljö. Mitt i staden.

Installationen är en testanläggning som används för att utveckla och förfina framtida installationer av TOR, dels i Göteborg men också i andra storstäder som visat intresse. Exempelvis Barcelona, London, Stockholm, Mumbai och Beijing.

Blunda och lyssna. Fundera över ljudmiljön runt omkring dig. Ta en lunchpromenad till Masthuggskajen och lyssna igen. IMCG och projektet Tysta Offentliga Rum bidrar till en hållbar och trivsam akustisk miljö. Mitt i staden.

Posted in:
Om författaren

Johan Emanuel

Johan Emanuel

Johan Emanuel är projektledare på IMCG och företagets expert inom området Smarta Städer med fokus på bygg- och energisektorn. Johan har studerat miljö- och samhällsvetenskap vid Göteborgs universitet och har lång erfarenhet från fastighetsbranschen.