IMCG-bloggen

EU-akuten - när projektet strular!

2016-06-20

Ibland blir det inte som man tänkt sig. Projekt havererar eller drivs inte i den positiva anda man önskar. Kombinerat med tight tidsschema och deadlines kan detta vara förödande. En stor del av grunden till ett lyckat projekt finns redan i den godkända ansökan. När allt sedan ska förverkligas börjar resan som inte alltid följer det som står på pappret.

Att driva stora, komplexa samarbetsprojekt är extra utmanande. Med partners från Europas alla hörn, en mix av skickliga och starka individer från akademi, privat sektor, institut, offentliga organisationer, NGO gäller det att leda rätt. Tre saker kan utmana även den bästa projektkoordinator:

1. Språk och kulturella skillnader gör att man kan ha olika förklaringsmodeller till saker och ting, vilket gör att man fattar olika beslut.
2. Alla är olika engagerade och sitter med olika visioner om vad projektet ska leda till.
3. En projektpartner hamnar i organisatoriska förändringar som påverkar deras leverans.

Projekt som ni entusiastiskt tog fram tillsammans, ger mer magont än glädje. Då är det dags att våga stanna upp, identifiera orsakerna och justera. Det kan till och med handla om att konstatera att man träffat på ett så kallat ”wicked problem”. Den typen av problem är svårlösta, men kan hanteras med rätt strategi. Känner ni igen er?

Sedan 90-talet har vi haft förmånen att få hjälpa våra kunder att ge projektet en god start eller föra på rätt köl igen.

Kontakta IMCGs EU-expert Magnus Andersson om ni behöver hjälp med en krånglig situation eller vill ha stöd för att hamna rätt från början.