IMCG-bloggen

Forskningsanläggningar blir miljardmarknad för svenska företag

2016-06-21

I dag invigdes Sveriges mest påkostade forskningsprojekt – partikelacceleratorn Max IV – i Lund. Anläggningen är ett laboratorium i världsklass, där framtidens material kan studeras ända ner på atomnivå.
– Max IV och systeranläggningen EES kommer att köpa in komponenter för miljarder. IMCG ska nu se till att svenska företag lyckas ta till vara på den enorma affärsmöjligheten, säger Jonas Norrman, vd på IMCG.

Både kung Carl XVI Gustaf och statsminister Stefan Löfven deltog i invigningen av Max IV i Lund. Anläggningen är den enskilt största forskningssatsningen i Sverige på senare år och bara några hundra meter bort byggs den ännu större systeranläggningen ESS, som ska vara i bruk år 2023. I de båda anläggningarna ska tusentals forskare varje år studera material in i minsta molekyl och atom. Att kunna se saker i mikrodetalj öppnar för revolutionerande möjligheter att exempelvis utveckla sol- och bränsleceller. Nya och effektivare antibiotika och läkemedel kan tas fram och studier av antikroppar kan hjälpa forskarna att bekämpa autoimmuna sjukdomar som reumatism.

Leveranskvot till svenska företag
Utöver enastående forskning innebär de båda anläggningarna stora affärsmöjligheter. ESS är under konstruktion och upphandlingar av komponenter börjar år 2019. Tillsammans köper de båda anläggningarna komponenter och resurser för många miljarder.
– Anläggningarna är internationellt samägda, vilket innebär att det finns en fastställd kvot av leveranser till varje anläggning som ska ske från svenska företag, såvida företagen har den rätta kompetensen och goda referenser.

Konkurrenskraft idag bygger inte enbart på tillverkningskompetens utan även på bättre förutsättningar för jämställdhet i branschen och mer miljövänliga och återvinningsbara arbetsmaterial till komponenterna.

Miljövänliga material och jämställdhet
Vid Lunds Universitet drivs det nationella kompetenscentrumet ProMatEn, som hjälper svenska företag att öka sin kunskap inom tillverkning och se till att skapa referensprojekt där prototyper på komponenter tas fram.
IMCG har fått i uppdrag att bistå ProMatEn i ett projekt som ska få företag att öka sina konkurrensfördelar vid upphandlingar kopplade till uppbyggnad och drift av de stora forskningsanläggningarna.
– Konkurrenskraft idag bygger inte enbart på tillverkningskompetens utan även på bättre förutsättningar för jämställdhet i branschen och mer miljövänliga och återvinningsbara arbetsmaterial till komponenterna. Här kommer IMCG bistå med sin specialistexpertis, säger Jonas Norrman.

Posted in:
Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare