IMCG-bloggen

LoV-IoT i Sydamerika

2018-10-03

Under hösten har projektet LoV-IoT fördjupat samarbetet med sin projektpartner Centro Mario Molina i Chile, men också med nya, relevanta aktörer. IMCG’s strategiska kommunikatör och innovationsprojektledare Amanda von Matern har intervjuat nyckelpersoner i samarbetet. Se videos nedan för att veta mer om svensk IoT-lösning på export till Chile.