Filmklipp

  • “If you want corn, plant corn”

    IMCG har träffat Manuel Knight, även kallad ”The Corn Philosopher”. Hur ser han att hans filosofi går att tillämpa för att uppnå förändrat beteende för hållbar stadsutveckling? Lyssna på hans tankar här:

  • End user engagement på riktigt

    European Utility Week är en av världens största mässor om end user engagement, men utställarna fokuserar på teknik. Green IT Homes är det enda verktyget på mässan som har i huvuduppgift att engagera och skapa dialog med slutanvändaren.
    Magnus Andersson rapporterar från European Utility Week.