Projektledning

 • Vi rekryterar projektledare inom Horisont 2020

  IMCG söker personal.
 Nya kunder och stora projekt gör att vi vill stärka upp vårt team med tre nya kollegor i höst. En projektledare inom Horisont 2020, en Innovation manager och en strategisk kommunikatör.

 • Vi rekryterar Innovation Manager

  IMCG söker personal.
 Nya kunder och stora projekt gör att vi vill stärka upp vårt team med tre nya kollegor i höst. En projektledare inom Horisont 2020, en Innovation Manager och en strategisk kommunikatör.

 • 20 miljoner satsas på tysta stadsparker

  Göteborg och London blir testarenor för innovationsprojektet som ska ge stadsmänniskan ro.
  – 40% av befolkningen i Europa utsätts för skadliga bullernivåer. I en hållbar och attraktiv stad är farlig ljudpåverkan en stor samhällsutmaning, säger Magnus Andersson, innovationsexpert på IMCG som leder satsningen.

 • Spurta med Resenärskampen

  Senast den 23 april behöver du skicka in ditt tävlingsbidrag.
  I Resenärskampen vinner du med dina bästa lösningar, innovationer och affärsidéer som får fler att vilja åka kollektivt.

 • IMCG intervjuas av Vinnova

  IMCG:s innovationsprojekt ”Tysta offentliga rum” har gått vidare till intervju, för fortsatt finansiering av Vinnova. Intervjun hålls i Stockholm den 28 mars.

 • Nästa hållplats: Framtiden!

  Har du idéer som utvecklar kollektivtrafiken? I Resenärskampen tävlar du med dina bästa lösningar som får fler att vilja åka kollektivt.