Workshop: Innovationskraft

Stärk din innovationskraft

Seminarium och praktisk workshop

 • Hur ser du till att dina medarbetares kompetens och idéer omvandlas till nya affärsmöjligheter? Hur bygger du upp och säkerställer organisationens förmåga till utveckling? Ett företags framgång hänger på att man ligger i linje med eller steget före marknadens och samhällets förändringstakt. Nyckelfaktorn till att förbli i framkant är innovation.

  Här berättar talarna själva om workshopens innehåll.

  Vi demonstrerar steg för steg, med konkreta verktyg och metoder, hur du kan använda dig av strukturerade idékampanjer där idéer genereras och samlas in från anställda, partners, leverantörer och kunder. Idéerna väljs ut och utvecklas till koncept som kan utvärderas vidare inom organisationen och av andra intressenter. Sedan integreras de i bolagets utbud av tjänster, för att omsättas i marknadsnytta och vinst.

  Det här är första delen av tre i IMCG:s seminarieserie kring innovationskraft. Seminariet riktar sig till personer i ledande befattning, forsknings- utvecklings- och projektansvariga.

   

  Program

  Magnus Andersson, partner IMCG:
  Introduktion till innovationskraft – Vad är vad i innovationspaletten?

  Oliver Tillack, account manager Hype Innovation:
  Att driva idékampanjer
  Obs! Presentationen hålls på engelska

  Workshop idékampanjer
  Test av IT-verktyget Hype GO!

  Peter Sandberg, innovationsstrateg SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut:
  Att utveckla idéer till visuella koncept som kan utvärderas och omvandlas till projekt: Verktyget SP Innovation SPARK

  Magnus Andersson, partner IMCG:
  Innovationsprojektledning från koncept till marknad med stöd av IMCG Innovation Arrow

   


 • IMCG, Innovation Management Consulting Group, har sedan nittiotalet erbjudit strategiska konsulttjänster, utveckling av affärskoncept och produktinnovation. Vårt mål är att stärka miljöteknikmarknaden och hjälpa våra kunder att utveckla verksamheten i linje med EU:s miljömål. IMCG har ett tydligt fokus på värdeskapande, nya affärsmodeller och att utveckla nätverk för gynnsamma samarbeten.

  HYPE Innovation är en globalt ledande tillverkare av IT-verktyg för innovationsledning med över 14 års erfarenhet och kunder över hela världen. Hype bildar basen i innovationsprogram hos storbolag som Volvo Lastvagnar, SCA, Stora Enzo, Siemens, Nokia, Bombardier, Bosch och Deutsche Post DHL.

  SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation som ägs av RISE, Research Institutes of Sweden AB. Uppdraget är att stärka företags konkurrenskraft och skapa innovationer som ger ett hållbart samhälle. På SP finns 1.500 forskare och specialister verksamma inom bl a Life Science, ICT, samhällsbyggnad och energiteknik.

 • content_pic_2