Historia

”Om du har två bra idéer,
varför kasta bort den ena?”

– Dr Ian Napier, entreprenör och grundare IMCG UK. Älskad och saknad.

  • Ian Napier visste hur man förverkligar idéer. Att kärnan handlar om driv, kunskap och personliga relationer. Hans privata telefonbok var tjock och endast ett samtal bort nådde han snabbt några av världens mest inflytelserika personer. Sitt nätverk byggde han bland annat upp under åren som vice vd vid Stanford Research Institute International i San Francisco. Ian ansvarade för etableringen av Scanraff i Lysekil och medverkade vid fusionen när NCC bildades. I mitten av 90-talet grundade han IMCG UK .
    Ian Napier var en otroligt omtänksam person, en fantastisk affärsmentor och en unik problemlösare. Utan hans stöd och kunnande hade vi inte startat IMCG Sweden.

    IMCG har alltid erbjudit strategiska konsulttjänster, utveckling av affärskoncept och produktinnovationer. Vår ambition är att stärka miljöteknik på marknaden och hjälpa våra kunder att utveckla sina affärer i linje med EU:s miljöstrategier. Vi har flera gånger tackat nej till uppdrag med exempelvis inslag av vapenexport eller oljeutvinning i Arktis. IMCG, Innovation Management and Communication Group, har ett globalt perspektiv och med ett internationellt nätverk som gör det möjligt för oss att arbeta för våra kunder världen över.

    Magnus Andersson och Jonas Norrman, grundare av IMCG Sweden AB

  • content_history_founders

Milstolpe 1

IMCG startades i mitten av 90-talet av Dr. Ian. A. Napier när han återvände tillbaka till England efter att ha arbetat många år som vice vd vid Stanford Research Institute International, i San Francisco, Kalifornien.

Milstolpe 2

Under 2001 blev Ian Innovationsansvarig för det EU-finansierade FoU-projekt Hipcon, vars konsortium leddes av IVL där Magnus Andersson och Jonas Norrman arbetade. Projektet Hipcon var en stor framgång och fick flera utmärkelser som ett av de mest framgångsrika EU-finansierade demonstrationsprojektet någonsin.

Milstolpe 3

Under samarbetet såg vi att det fanns ett behov av affärsmässigt innovationsstöd med inriktning på grön innovation och strategi. Det svenska IMCG grundades 2008 för att erbjuda marknaden denna kompetens.

Milstolpe 4

IMCG etablerar sig inom strategisk kommunikation. IMCG utses till kommunikationsansvarig för Mistras satsning SIRP – The Sustainable Investement Research Program – och driver framgångsrikt Resenärskampen för Chalmers Tekniska Högskola och Västra Götalandsregionen.

Milstolpe 5

I april 2013 startar EU-projektet Celsius som placerar Göteborgs Stad på toppen av alla Smart Cities i EU. IMCG ansvarade för hela ansökningsprocessen, från ansökan och konsortiebyggande till kontraktsförhandling och uppstart av Project Office.

Milstolpe 6

IMCG har som strategi att bygga upp gröna innovationer som avknoppningar till marknaden. Green IT Homes, som är ett affärskoncept för energiinformationstjänster, etablerar sig på marknaden med internationella affärspartners.

Milstolpe 7

IMCG börjar med utbildningar. Första kursen ”Hur du skriver en vinnande EU-ansökan”, blir en succé med överbokade kurstillfällen.