Aware

 • Aware

  Skapa medvetande och engagemang om samhällsintressanta ämnen.

  Låt era kunder och intressenter bli er interna utvecklingsavdelning. Genom Aware får ni möjlighet att lyfta ett specifikt område och få veta vad som saknas i ert utbud.

  Aware är ett kommunikationsverktyg som via en tävling skapar medvetande kring ett samhällsintressant ämne och får människor att agera. IMCG erbjuder en plattform med tävlingsupplägg, plan för genomförande, en utarbetad juryprocess samt kommunikationsstrategi. Plattformen bygger på en metod där möten och en väldefinierad mediemix skapar stora möjligheter för genomslag. Viktiga frågor lyfts upp på agendan och låter allmänheten och beslutsfattare mötas. I processen finns en plan på hur inkomna tävlingsbidrag kan förverkligas.

  Plattformen går att anpassa vad det gäller grafisk utformning och innehåll beroende på beställare och syfte. Aware kan användas av både företag och organisationer.

 • Vill du veta mer om Aware?

  Kontakta Mats Tiborn.

  Kontakt

  Projekt där Aware används:
  Resenärskampen 2014
  Resenärskampen 2012
  Klimatkampen

  Pressklipp
  Göteborgs-Posten
  Metro “Pling-sidan”