Green IT Homes

 • Green IT Homes

  IT-plattform för nya smarta energitjänster.

  Med den tekniska plattformen Green IT Homes öppnas nya affärsmöjligheter för energimarknaden. Den skapar unika kommunikationsvägar mellan kund och energibolag, förbättrar relation och service samt möjliggör utveckling av smarta energitjänster. Villaägare kan till exempel styra sitt hem från mobilen med Green IT Homes. El- och energiförbrukning visualiseras tydligt och husets miljöpåverkan visas i relation till levnadskvalitet och kostnader.

  Green IT Homes gör det möjligt för energibolag att skapa individuella digitala lösningar. Det är möjligt att lägga till och förändra användarfunktioner, grafiskt uttryck och sätta valfritt namn. Grunden till plattformen har vi skapat med stöd av användarstudier med slutkunder utförda av Interaktiva Institutet.

 • Vill du använda produkten Green IT Homes?

  Kontakta Johan Emanuel.

  Kontakt

  Green IT Homes underprodukter:
  • Styrning
  • Kundrelation
  • Trygghetsbevakning

  Projekt där Green IT Homes används:
  Gröna IT-innovationer för fjärrvärme

  Folder:
  Green IT Homes – Nästa generation av Smart Metering

  Läs mer:
  www.greenithomes.se