Avancerad analys för EU-projekt

 • Avancerad analys för EU-projekt

  Förarbete i flera steg inför projektansökan.

  Arbetet med ett stort EU-projekt börjar långt innan projektansökan skrivs.

  Åt Swedish ICT, med de tillhörande forskningsinstituten Acreo, SICS, Viktoria och Interaktiva Institutet har IMCG gjort ett avancerat förarbete uppbyggt i flera steg.

  • Identifiering av utlysningar i Horisont 2020, som stämmer överens med organisationernas nyckelområden
  • Djupintervjuer med relevanta EU-direktorat
  • Analysering av trender och prioriterade inriktningar
  • Identifiering av de mest lämpade samarbetsparterna inom både näringsliv och forskning på den europeiska marknaden
  • Matcha organisationerna med verksamheter som tidigare koordinerat och lett framgångsrika EU-projekt, för att skapa ett starkt konsortium

  Insatsen lägger grunden till en konkurrenskraftig EU-ansökan. Förarbetet förenklar konsortiebyggandet och skrivprocessen avsevärt och ökar chanserna till ett godkänt projekt.

  Arbetet ingår i våra strategiska konsulttjänster inom Horisont 2020.

 • Vill du veta mer om Avancerad analys för EU-projekt?

  Kontakta Magnus Andersson.

  Kontakt

  Område:
  Finansiering, Horisont 2020

  Aktör:
  Swedish ICT, med de tillhörande forskningsinstituten Acreo, SICS, Viktoria och Interaktiva Institutet

  Strategisk konsult:
  Finansiering, Expertis – Omvärldsbevakning, Analys, Strategi