Affärsutveckling och kommunikationstjänster för Celsius

 • Affärsutveckling och kommunikationstjänster för Celsius

  Ett av EU:s största projekt inom Smart Cities.

  IMCG ledde på uppdrag av Göteborgs Stad och Göteborg Energi, ansökningsprocessen för att få högsta poäng i EU-utvärderingen. Vi ansvarar för att skapa affärsnytta inom smarta städer till hela Europa och har utvecklat det unika konsortiet med 21 ledande aktörer. Aktörerna kommer från offentliga myndigheter, lokala energibolag, forskningsinstitut och universitet i Göteborg, Rotterdam, Köln, London och Genua.

  Celsius är ett spetsprojekt inom EU-programmet Smart Cities. Göteborgs Stad och Göteborg Energi leder projektet. Under drift tillför IMCG affärsutveckling, finansieringsexpertis, kommunikationstjänster och projektledning. Celsius ska bidra till en omfattande utbyggnad av fjärrvärme och fjärrkyla i minst 50 europeiska städer. Projektet sträcker sig till år 2017.

 • Vill du veta mer om Celsius?

  Kontakta Magnus Andersson.

  Kontakt

  Område:
  Energi, Finansiering

  Aktör:
  Stadsledningskontoret Göteborgs stad, Göteborg Energi

  Strategisk konsult:
  Finansiering, Projektledning, Kommunikation, Expertis – affärsutveckling

  Läs mer:
  celsiuscity.eu
  Fjärrvärme sänker utsläpp