Debattartiklar för landets största tidningar

 • Debattartiklar för landets största tidningar

  Samordna budskap för genomslag. 

  I Mistras miljöstrategiska forskningsprogram Sustainable Investment Research Platform – SIRP, där IMCG ansvarade för kommunikationen, ägnades särskilt intresse åt hur pensionsfondernas förvaltaransvar kan omformas från kortsiktigt finansiellt perspektiv till att även inkludera långsiktiga ansvarsfrågor.

  IMCG samordnande och var skrivstöd till flera debattartiklar, som bland annat publicerades i Dagens Industri. Via debattartiklar fick vi genomslag både för programmets resultat och nyttiggörande. Artiklarna ledde till flera mediepubliceringar och citerades exempelvis av regeringens departement och i rapporter.

 • Vill du skriva en debattartikel?

  Kontakta Mats Tiborn.

  Kontakt

  Område:
  Finans

  Aktör:
  Mistra

  Strategisk konsulttjänst:
  Kommunikation