Finansiering och utveckling av internationellt konsortium

 • Finansiering och utveckling av internationellt konsortium

  Eurostar-ansökan

  IMCGs konsulter har tillfört expertkompetens inom finansiering av stora EU-projekt.

  På uppdrag av kunden har IMCG inventerat möjligheterna till mjuk finansiering från EU, på kort och lång sikt, koncept- och projektutveckling.

  Insatserna har hittills resulterat i finansiering i miljonbelopp via EU-kommissionens innovationsprogram Eurostar. Ett unikt, internationellt konsortium inom framstående energieffektivisering har bildats med hjälp av IMCGs breda och globala nätverk.

 • Vill du veta mer?

  Kontakta Magnus Andersson.

  Kontakt

  Område:
  Energieffektivisering

  Aktör:
  Alelion

  Strategisk konsulttjänst:
  Finansiering