Europeiskt nyhetsbrev om fjärrvärme

 • Europeiskt nyhetsbrev om fjärrvärme

   Sprida kunskap och resultat från Celsiusprojektet.

  Nyhetsbrevet är en del i IMCG:s arbete med kommunikationen kring Celsius, ett av EU:s största projekt inom Smart Cities. Celsius ska bidra till en omfattande utbyggnad av fjärrvärme och fjärrkyla i Europa och målet är att minst femtio europeiska städer ska rekryteras.

  Nyhetsbrevet går ut till städer, energibolag, forskningsinstitut och andra intressenter över hela Europa. Syftet är att visa hur projektet framskrider i deltagarstäderna och samtidigt locka nya städer att gå med.

  Här kan du läsa nyhetsbreven

   

   

 • Vill du veta mer om Celsius nyhetsbrev?

  Kontakta Mats Tiborn.

  Kontakt

  Område:
  Energi, Finansiering

  Aktör:
  Stadsledningskontoret Göteborgs stad, Göteborg Energi

  Strategisk konsulttjänst:
  Kommunikation

  Läs mer:
  celsiuscity.eu
  Fjärrvärme sänker utsläpp