Extern utvärderare av projekt

 • Extern utvärderare av projekt

  Innovation management; Big Science; följeforskning och utvärdering av CATE-Pro

  IMCG, som dagligen arbetar tillsammans med forskningsaktörer, är utvald av projektledningen för CATE-Pro att som extern utvärderare, och enligt Tillväxtverkets normer, bidra till att projekt når uppsatta mål. Ett lyckat projekt är viktigt för Sveriges positionering inom Big Science, dvs den globala marknaden kring de stora internationella forskningsanläggningarna, som köper tjänster och produkter för flera miljarder kronor årligen.

  CATE-Pro är ett treårigt projekt vid Lunds Universitet som bistår tillverkningsföretag med kompetensutveckling för att kunna konkurrera om att få leverera avancerad utrustning till forskningsanläggningarna European Spallation Source (ESS) och MAX IV.

   

 • Vill du veta mer?

  Kontakta Jonas Norrman

  Kontakt

  Område:
  Big Science

  Aktör:
  Lunds Universitet, IMCG

  Strategisk konsulttjänst:
  Innovation management, Extern utvärderare, Följeforskare