Företag för innovativ miljöteknik i Västsverige

 • Företag för innovativ miljöteknik i Västsverige

  IMCG driver nätverket GAME

  Sedan 2008 är IMCG en av de starkaste drivkrafterna bakom det västsvenska företagsnätverket GAME. Vi bidrar med kompetens inom projektledning, EU-finansiering, kommunikation och omvärldsbevakning.

  Nätverket GAME står för ”Gothenburg Action for management of the Environment” och är en betydelsefull mötesplats för alla företag som är engagerade i att bidra till ett innovativt Västsverige. Det gemensamma målet är att Västsverige ska ligga i den internationella täten inom utvecklingen av Smarta Städer.
  I nätverket får företag aktivt stöd med att etablera samverkansprojekt och under 2016 arrangeras flera företagsträffar om projektutveckling, där även representanter från västsvenska myndigheter, universitet och forskningsinstitut deltar.

  Företag kan anmäla sig till nätverket eller till enstaka träffar via GAMEs hemsida.

 • Vill du veta mer om GAME?

  Kontakta Jonas Norrman.

  Kontakt

  Område:
  Energi, Transport, Horisont 2020, Smarta Städer

  Aktörer i verksamhetsrådet:
  Ramböll Sverige AB, SCA Hygiene Products AB, SKF Sverige AB, Götaverken Miljö AB, DB Schenker Sverige AB, AB Volvo, Göteborgs Hamn AB, Innovatum AB, Västsvenska Handelskammaren, Business Region Göteborg, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, GMV Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet, Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionens miljönämnd.

  Strategisk konsult:
  Projektledning, Finansiering, Kommunikation, Expertis – omvärlsdsanalys och strategi

  Läs mer:
  gamenetwork.se