Digitala energitjänster för fjärrvärme

 • Digitala energitjänster för fjärrvärme

  Gröna IT-innovationer kopplade till beteendeförändring och affärsstrukturer.

  IMCG arbetar tillsammans med världens största telekombolag för att ta fram digitala energitjänster kopplade till beteendeförändring och nya affärsstrukturer.

  Skärpta direktiv kring energieffektivisering ställer krav att energibolagen måste se över sina traditionella erbjudanden och affärsmodeller. ”Gröna IT-innovationer för fjärrvärme” är ett innovationsprojekt som finansieras av Energimyndigheten och de svenska fjärrvärmebolagen genom forskningsprogrammet Fjärrsyn. Projektet ska storskaligt demonstrera hur hållbara IT-lösningar kan stärka fjärrvärmeaffären i praktiken.

 • Vill du veta mer om Gröna IT-innovationer för fjärrvärme?

  Kontakta Magnus Andersson.

  Kontakt

  Produkt
  Green IT Homes

  Område:
  Energi

  Aktör:
  Apple Sweden, Ericsson Global, Göteborg Energi, Handelshögskolan Göteborgs Universitet, Interaktiva Institutet, Regin, Trollhättan Energi

  Strategisk konsult:
  Projektledning, Kommunikation, Expertis – affärsutveckling

  Folder:
  Green IT Homes – Nästa generation av Smart Metering

  Läs mer:
  greenithomes.se