Kommersialisering av digitalt system för avfallshantering

 • Kommersialisering av digitalt system för avfallshantering

  iCan – Ruttoptimering för avfallsbranschen.

  På uppdrag av Högskolan i Skövde undersökte IMCG den kommersiella potentialen i forskningssystemet iCan, som digitalt optimerar rutter och logistik vid avfallshantering.

  I verifieringsrapporten identifierades möjligheterna att paketera iCan till en produkt att erbjuda på marknaden. Bland annat analyserades affärsmöjligheter, kringtjänster och mognadsgrad.

  iCan tas fram av ett forskarteam från Gothia Science Park i Skövde där Anna Syberfeldt, som är lektor i automatiseringsteknik leder projektet. Systemet effektiviserar ledning, planering, drift och övervakning för olika typer av transport- och logistikproblem.

  Verifieringsuppdraget finansierades av Innovationskontor Väst.

  Användningsområden:

  • Avfallshantering
  • Pick-up- och leveranstjänster
  • Transporter
  • Materialhantering
 • Vill du veta mer om iCan?

  Kontakta Jonas Norrman.

  Kontakt

  Område:
  Transport

  Aktör:
  Högskolan i Skövde

  Strategisk konsult:
  Finansiering, Expertis – affärsutveckling