Identifiera partners för EU-ansökan

 • Identifiera partners för EU-ansökan

  Starka konsortium ökar chanserna.

  För två börsnoterade IT-företag i Västsverige har IMCG, oberoende av varandra, identifierat möjliga partners vid ett eventuellt EU-samarbete. Uppdragen bestod även av att höja företagens kunskaper inom EU-finansiering och introducera dem i arbetsprocessen kring framtagandet av en EU-ansökan.

  För ett av bolagen fanns även en drömpartner att arbeta med, vilket gjorde att IMCG djupanalyserade den önskade organisationen för att identifiera möjliga kärnfrågor och samarbetsområden.

  Arbetet ingår i våra strategiska konsulttjänster inom Horisont 2020.

 • Vill du veta mer om att identifiera partners för EU-ansökan?

  Kontakta Elodie Labonne.

  Kontakt

  Område:
  Finansiering, Horisont 2020

  Strategisk konsult:
  FinansieringExpertis – Omvärldsbevakning, Analys, Strategi