Innovativa Kalmar

 • Innovativa Kalmar

  Gröna näringar och regional innovationskapacitet.

  Tillsammans med trend- och analysföretaget Kairos Future utreder IMCG förutsättningarna för näringslivsutveckling i Kalmarregionen, med fokus på gröna näringar. IMCG:s roll är att bidra med kunskap om regional innovationskapacitet, genom att analysera det befintliga innovationssystemet samt rekommendera en fortsatt strategi.

  Regional innovationskapacitet kan bland annat mätas i hur akademi, samhälle och näringsliv samarbetar samt hur stor förståelsen för varandras roller är.

  Metoden som används knyter an till EU:s stöd till regionsutveckling inom ramen för Strukturfondsprogrammet och “smart specialisation strategies”.

 • Vill du veta mer om Innovativa Kalmar?

  Kontakta Jonas Norrman.

  Kontakt

  Område:
  Innovation

  Aktör:
  Kalmar kommunförbund, LRF, Länsstyrelsen Kalmar

  Strategisk konsult:
  Expertis – Innovation

  Läs mer:
  Innovation genom olika perspektiv
  IMCG reder ut begreppet ”Regional innovationskapacitet”