Marknadsanalys

 • Stöd för att kommersialisera vattenreningstekniker

  Marknadsanalys som stödjer kommersialiseringen av vattenreningsteknologier som testas i projektet Inspirewater

  IMCG har gjort en marknadsanalys för projektet InspireWater. Marknadsanalysen stödjer kommersialisering och fokuserar på vattenreningsteknik i processindustrin. Målet är att ge våra projektpartners BFI, MOL Katalyst and BLUE-tec en överblick av faktorer som påverkar deras chanser att nå ut på marknaden med sina respektive teknologier. Dessa faktorer är bland annat;

  • Marknadstrender
  • Lagar, regler och organisationer som har en påverkande roll på industrin
  • Olika vägar för att nå potentiella kunder
  • Konkurrenter och konkurrerande tekniker
  • SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot)
  • Tips på ytterligare läsning och tips på mötesplatser i industrin

  Det har skett ett tydligt skifte från fokus på vattenrening till vattenåtervinning och återanvändning av resurser. Vattenbristen i världen har lett till implementering av hårdare regler, vilket i sin tur gör att processindustrin investerar i vattenreningssystem som uppfyller de nya kraven. Detta öppnar upp för oerhörda möjligheter för Inspirewaters mindre företag att komma in på marknaden.

  Genom InspireWater uppstår möjligheter för BLUE-tec, BFI och MOL Katalyst att arbeta nära potentiella kunder och samarbetspartners såsom Sandvik, ArcelorMittal, Clariant och DOW. Dessa bolag har också bidragit med värdefull information till marknadsanalysen.

 • Vill du veta mer om marknadsanalyser eller projektet InspireWater?

  Kontakta Ulrika Wahlström.

  Contact

  Område:
  Vattenreningsteknik, EU-projekt, marknadsanalys

  Aktörer:

  ArcelorMittal, BFI, Blue-tec, Clariant, Dechema, DOW, FHNV, IVL, MOL Katalyst, Sandvik, och IMCG.

  Strategiska konsulttjänster:
  Affärsutveckling

  Läs mer:
  Websida för InspireWater