Omvärldsbevakning inom Smarta Städer

 • Omvärldsbevakning inom Smarta Städer

  Kartläggning av aktörer i Sverige och internationellt

  Smarta städer och samhällen är ett profilområde inom Högskolan i Halmstad. Som ett led i deras verksamhetsutveckling genomförde IMCG en omvärldsbevakning för att identifiera relevanta aktörer inom området.

  I uppdraget ingick att identifiera aktiva mindre städer i Sverige, Norden och norra Europa samt forskargrupper som jobbar tvärdisciplinärt med frågan. En viktig framgångsfaktor har varit utgångspunkten i IMCG:s engagemang i olika projekt med bäring på smarta städer som exempelvis IRIS, DenCity, LoVIoT, Unitedgrid, Flexigrid och Celsius.

 • Vill du bidra till projektet eller veta mer?

  Kontakta Johan Emanuel.

  Kontakt

  Område:
  Verksamhetsutveckling fokus energi och mobilitet

  Aktör:
  Högskolan i Halmstad

  Strategisk konsulttjänst:
  Innovation Management