Expertkompetens inom följeforskning

 • Expertkompetens inom följeforskning

  Open Arena 5 -ett samarbetsprojekt inom forskning och innovation.

  I projektet Open Arena 5 har IMCG bidragit med expertkompetens inom följeforskning. Vår insats bestod av att se till att projektets övergripande mål uppnåddes på ett så effektivt och bra sätt som möjligt. IMCGs expertis inom innovationsprocesser, nyttiggörande och strukturfondsprojekt, gjorde att vi kunde tillföra rätt kompetens och följa arbetet med kritiska ögon.

  Open Arena 5 är ett samarbetsprojekt inom forskning och innovation mellan Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Malmö Högskola, Lunds Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Projektet handlar om att skapa starkare koppling mellan forskningsresultat från högskolor och behov från näringsliv och samhälle.

 • Vill du veta mer om Open Arena 5?

  Kontakta Jonas Norrman.

  Kontakt

  Område:
  Innovation

  Aktör:
  Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Malmö Högskola, Lunds Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet

  Strategisk konsult:
  Projektledning, Expertis – Följeforskning

  Läs mer:
  Open Arena 5